انواع طرح های فرش را بشناسیم! (قسمت دوم)
انواع طرح های فرش را بشناسیم! (قسمت دوم)

انواع طرح های فرش را بشناسیم!

 

فرش های طرح اقتباسی:

اغلب فرش ماشینی طرح های این گروه شباهت زیادی با طرح های، فرش مناطق مرزی ایران و کشورهای همسایه و حتی سایر کشورها دارد و به همین دلیل آنها را اقتباسی می نامند مانند طرح های معروف به قفقازی و گوبلنی و…

 

 

فرش های طرح اقتباسی

فرش های طرح افشان:

در این طرح کلیه ی نقش و نگارهای فرش پیوستگی و ارتباط کامل دارند با آنکه در طرح های فرش معمولا کلیه اجزا و اشکال به هم پیوسته و مرتبط هستند اما در فرش های طرح افشان انگار قلم نقاش از شروع طرح تا پایان آن تحرک و ارتباط خود را قطع نکرده است و یک ارتباط مداوم بین قسمتهای مختلف نقش بوجود آورده ، به عبارت ساده تر همان گونه که از نام نقوش این گروه پیداست ، تمامی گل و برگها و بند های موجود در طرح ، در متن فرش پراکنده و افشان شده اند. طرحهای افشان اصولاً به گونه ای طراحی می شوند که هیچ یک از گل و برگها قرینه نداشته و اصول قرینه نگاری در آن وجود ندارد. انواع مختلف طرحهای افشان عبارتند از: افشان دسته گلی ، افشان حیوان دار ، افشان ختایی، افشان ترنجدار، افشان اسلیمی و …

 

فرش های طرح افشان

 

فرش های طرح درختی:

در طرح های درختی فرش ماشینی سعی شده است تا وجه تشابه زیاد با طبیعت حفظ گردد. در طرح های این گروه درخت و درخچه های کوچک و بزرگ به ویژه به صورت انفرادی ترکیب اصلی را تشکیل داده اند و با اجزای دیگری ترکیب شده اند. فرش ماشینی طرح های درختی عبارتند از: درختی جانوری یا حیوان دار، درختی سبزیکار یا آب نما، درختی ترنجدار ، درختی سروی و درختی گلدانی

 

فرش های طرح درختی