انواع طرح های فرش را بشناسیم! (قسمت سوم)
انواع طرح های فرش را بشناسیم! (قسمت سوم)

انواع طرح های فرش را بشناسیم!

 

فرش های طرح واگیره ای(بندی):

این طرح در فرش ماشینی به گونه ای است که یک طرح در سرتاسر فرش چه از جهت طول و چه از سمت عرض تکرار می شود. همچنین این قطعات در مرحله تکرار بهم می پیوندند به همین دلیل آنرا بندبندی یا واگره می نامند. طرح های اصلی این گروه عبارتند از : بندی اسلیمی ، بندی خشتی ، بندی ترنجدار ، بندی شیر و شکری ، بندی شاخه گوزنی ، بندی دسته گلی ، بندی مینا خانی و…

 

فرش های طرح واگیره ای(بندی)

 

 

فرش های طرح بته ای(بته جقه):

طرح بته ای تجرید یافته درخت سرو در فرش ماشینی است. کلیه طرح های بته ای بر مبنای کاربرد بته جقه است و به انواع و اقسام مختلف به تزیین متن و حاشیه فرش با بته جقه ها می پردازد. انواع مختلف طرح های بته جقه ای که هر یک به گونه ای شیوه یافته اند عبارتند از : بته میری ، بته خرقه ای ، بته قلمکار، بته کردستانی، بته لچک ترنج، بته سنندج، بته بادامی و ….

 

 

فرش های طرح بته ای(بته جقه)

فرش های طرح شکارگاهی:

این طرح هم مشخصاتش مانند طرح درختی است اما با این تفاوت که در اغلب طرح های شکارگاه، حیوانات وحشی در حال شکار نقش شان حک شده است و در قسمتهای مختلف طرح یک سوار کار با وسیله ای همانند تیر و کمان یا نیزه مشغول شکار آهو و یا سایر جانوران است. انواع مختلف فرش های ماشینی با این طرح عبارتنداز: شکارگاه درختی، شکارگاه ترنجدار، شکارگاه قابی، شکارگاه لچک ترنج و ….

 

 

فرش های طرح شکارگاهی

فرش های طرح ترکمن:

فرش های ماشینی طرح ترکمن همگی در گروه نقوش هندسی قرار دارند و به صورت ذهنی بافته شده اند. این طرح ها از لحاظ هندسی و شکستگی خطوط در ردیف طرح های ایلی و خاص مردم کوچ نشین است که بطور ذهنی و بدون نقشه بافته می شود. انواع مختلف از فرش های این طرح عبارتنداز: ترکمنی قاب یمونی ، ترکمنی شانه ای، ترکمنی غزال گز(چشم آهو)، ترکمنی آخال، ترکمنی چهار قاب، ترکمنی خورجینی و ترکمنی قاشقی

 

 

فرش های طرح ترکمن

فرش های طرح گل فرنگ:

نقش ونگار های این طرح بر مبنای گل های طبیعی بویژه گل رز با رنگ های بسیار روشن نظیر زرد ، آبی و سرخ است. انواع فرش های ماشینی طرح گل فرنگ عبارتند از: گل فرنگ بیجار ، گل فرنگ دسته گلی گل فرنگ گل و بلبل ، لچک و ترنج گل فرنگ ، افشان گل فرنگ و …

 

 

فرش های طرح گل فرنگ

فرش های طرح قابی (خشتی):

فرش ماشینی این طرح از قاب های چند ضلعی بوجود آمده که به طور منظم در کنار هم قرار دارند و در داخل هر قاب فرش با گل و برگ های مختلفی تزیین شده است. معروفترین طرحهای قابی عبارتند از: قابی بختیار، قاب قرانی، قاب اسلیمی

 

فرش های طرح قابی (خشتی)