آدرس  : آران و بیدگل . شهرک صنعتی سلیمان صباحی . بلوار اصلی . انتهای فرعی ۲ (نشاط)

شماره تماس: 02127518275